Reglement

Toegang tot de aquatempel

 1. Kinderen jonger dan 12 jaar worden steeds vergezeld van een volwassen persoon (18+) die permanent toezicht houdt op zijn/haar kind(eren). Ouders zijn verantwoordelijk voor het goed gedrag van hun kinderen.
 2. Personen met huidaandoeningen worden enkel toegelaten op vertoon van een doktersattest.
 3. Personen met open wonden zullen de toegang tot het complex worden ontzegd.
 4. Dieren worden niet toegelaten.
 5. Dienst en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 6. Personen die zich vermoedelijk onder invloed van alcohol en/of drugs bevinden zullen de toegang tot het complex ontzegd worden.
 7. Twee uur voor sluitingstijd wordt er geen toegang tot de aquatempel meer verleend.
 8. Slippers van Shambalah zijn verplicht.

De kleedkamers

 1. Het is enkel toegestaan je om te kleden in de kleedkamer.
 2. Blijf er niet langer dan noodzakelijk.
 3. Sluit tijdens gebruik de deur van de kleedkamer.
 4. Berg je persoonlijk materiaal op in de kleedkastjes.
 5. Draag zorg voor de sleutel van je kleedkastje, bij verlies of beschadiging van de sleutel of het slot zullen de kosten worden aangerekend.

Zwemkledij, zwem- en duikmateriaal

 1. Zwemkledij is steeds verplicht, onder zwemkledij wordt verstaan voor de heren een zwembroek en voor de dames een badpak of bikini.
 2. Zwemvliezen, ballen, handpaddels worden niet toegestaan.
 3. Duikbrillen en snorkels worden eveneens niet toegestaan.

Hygiëne

 1. Houd alles schoon.
 2. Draag schone zwemkledij.
 3. Enkel een rolstoel van Shambalah is toegelaten in de aquatempel.
 4. Neem een douche voor en na het betreden van bad en/of sauna en na een toiletbezoek.
 5. Draag steeds bij tot een schoon gebouw en accommodatie.
 6. Shampoo en zeep zijn enkel toegestaan in de douches.
 7. Rond het bad en in de zones bestemd voor niet geschoeiden loop je blootsvoets of met slippers.
 8. Personeel en begeleidende personen zullen in de zones bestemd voor niet geschoeiden slippers dragen.
 9. Deponeer je afval en/of papier in de vuilnisbakken.
 10. Er wordt niet gelopen, gegeten noch gedronken in de aquatempel.
 11. Dieren worden niet toegelaten.
 12. Springen en duiken is verboden.
 13. Elke vorm van intiem contact is storend voor de andere gasten, en dus niet toegelaten.

Sauna en stoombad

 1. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen de sauna of het stoombad enkel gebruiken als ze worden vergezeld door een volwassene.
 2. Voor een sauna- of stoombadbeurt ga je altijd eerst grondig douchen.
 3. Na je sauna of stoombad ga je eveneens douchen.
 4. Gedraag je volgens de sauna filosofie en respecteer rust en sereniteit.
 5. Bij het gebruik van sauna en hammam is zwemkledij verplicht (naakt is verboden).
 6. In de sauna wordt het gebruik van een handdoek om op te zitten verplicht.
 7. Eén saunabeurt of stoombadbeurt duurt maximaal 15 minuten, langer gebruik gebeurt op eigen risico.
 8. Verblijftijd in baden en sauna dient aangepast voor kind en leeftijd.

Wat je niet mag

 1. Andere personen lastigvallen of opzettelijk hinderen.
 2. Lopen rond het bad of in de kleedruimtes.
 3. Gevaarlijk spelen.
 4. Elkaar in het water duwen, onderduwen of onder water houden.
 5. Je onzedelijk of onbeleefd gedragen.
 6. Het bad of inrichting beschadigen of bevuilen.
 7. Reddingsmateriaal zonder noodzaak aanraken of verplaatsen.
 8. Eten en drinken.
 9. Geluidsapparatuur meebrengen.
 10. Scherpe voorwerpen meebrengen.
 11. Elektrische apparaten meebrengen in het gebouw.
 12. Spuwen in het complex.
 13. Roken in en rond het ganse centrum.
 14. Aanwijzingen van het personeel negeren.

Algemeen toezicht

 1. Alle medewerkers en therapeuten zien toe op de naleving van dit reglement. Je volgt hun aanwijzingen onmiddellijk op.
 2. Lijd je aan één of andere ziekte of handicap, deel dit dan mee aan de receptionist(e) voor je het centrum binnengaat.
 3. Kinderen onder de 16 jaar worden slechts toegelaten indien zij vergezelt zijn van een meerderjarig verantwoordelijke persoon. De ouders of verantwoordelijke personen hebben de plicht om constant toezicht te houden.
 4. Maximum 25 personen worden toegelaten in de aquatempel met een maximum van 18 personen in het relaxatiebad.

Zwemles

Relaxatie en gewenning voor baby's, peuters, kinderen en senioren, evenals aquamove/balancing zijn steeds begeleid door lesgever/therapeut.

Tijdsduur aquatempel

 1. De toegang tot de aquatempel wordt verleend voor een periode van 2 uur, 4 uur, of een ganse dag, naargelang de afspraak.
 2. Vanaf 2 uur voor sluitingstijd worden geen bezoekers meer toegelaten. Iedereen dient het water te verlaten een kwartier voor sluitingstijd. De kleedruimte wordt uiterlijk tegen sluitingstijd door iedereen verlaten.
 3. Indien u zich niet kan schikken naar het reglement van inwendige orde zal u verzocht worden het centrum te verlaten. In dit geval zal uw inkomgeld niet worden terugbetaald. Bij herhaaldelijke problemen kan u de toegang tot het complex worden ontzegd.

Waardevolle tips

 1. Laat geld, sieraden en waardevolle voorwerpen thuis. Is dat niet mogelijk, berg ze dan veilig op in de kleedkastjes.
 2. Onze medewerkers staan altijd open voor vragen of suggesties.
 3. Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid deze toe te lichten of op te lossen.
 4. Een afschrift van dit reglement hangt in de inkomhal. Wil je graag zelf een kopie, dan kan je dit op eenvoudige aanvraag bekomen.

Aansprakelijkheid

 1. Het bezoek aan het centrum gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen noch in het water noch in de kleedkamers of op de parking veroorzaakt door derden.
 2. Gevonden voorwerpen geef je af aan de kassa of aan het personeel.
 3. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld en verzocht worden de schade te vergoeden.
 4. Gevonden voorwerpen zullen 2 maanden ter beschikking worden gehouden.

Klachten en/of suggesties

Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, toch nog de behoefte voelen om een klacht in te dienen, dan kan je terecht bij de receptie. Wij zullen trachten uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Voorwaarden

Op behandelingen die voorbereiding vragen qua producten en voor groepen die gebruik maken van de faciliteiten vragen wij 50% voorschot te betalen op het totaalbedrag.