Het Shambalah team

Het vaste 'Shambalah-team' bestaat uit: Luc, Claudine, Tine, Ivan, Els, Kudret , Lien & Tine... met elk hun eigen specifieke taken en talenten. Dit team zal uiteraard aangevuld worden met freelance medewerkers, met een eigen inbreng.

Claudine haar idee was ooit iets te doen met kinderen en kunst....het lot gaf dit een wending!

Meer dan 23 jaar van intensief werken, studie en opleidingen brachten haar naar Shambalah, dat zijn deuren opende op 20 maart 2005.

Dit is een 'begin' van de weg....

In '83 startte zij met een praktijk, waar thuiswerk en huisbezoeken elkaar afwisselden. Opleidingen, workshops, buitenlandse conferenties en contacten, en een hele boel zelfstudie kleurden dit geheel.

Waar oorspronkelijk de aandacht gelegd werd op het 'uiterlijke' of de 'buitenkant' zoals in o.a. opleidingen: esthetiek, podologie, visagisme, bodywork en massages, camouflage...kwam al snel de interesse voor het innerlijke naar boven, en werd er meer gefocust op het alternatieve, zoals: shiatusu, kinesiologie,
naturopaatopleiding, basis TCM, voetreflexologie, homeo-fyto en nutritherapie...

Voetreflexologie werd een rode draad doorheen haar werk, en gedurende 20 jaar werden alle mogelijke variaties in opleidingen gevolgd, zoals de klassieke methode, driedimensinele VZR, psychosomatische VZR, metamorfosemassage, voetdiagnostiek, opleidingen bij Dwight Byers en Tony Porter, verticale VZR van Lynne Booth, e.a.....waarvan de tot nu toe laatste opleiding zenuwreflexologie beïndigd werd in Bristol in september 2004 bij Nico Pauli.

Door de jaren heen ging het werk zich nog meer specialiseren naar mentaal en geestelijk werk en kwamen er o.a. esoterische opleidingen, reiki, sjamanisme, familieopstellingen enz....bij kijken.

Een grote 'waaw' therapie voor haar blijf echter het waterwerk met name Aquawellness, Jahara ... Dit waterwerk vormt één van de specialiteiten van het centrum. Shambalah heeft zich uitgerust met een speciaal daarvoor voorzien zwembad van 8m op 8m, met een watertemperatuur van 35o, en als extra: muziek en kleur onder water!

Ondertussen draait Shambalah al enkele jaren en werd het werkterrein verruimd en aangevuld door extra organisatie, management, werken met grote groepen en verschillende activiteiten door elkaar. Deze afgelopen jaren hebben Shambalah meer vorm gegeven, een groot innerlijk proces en een nog grotere leerschool. Een ervaring die alleen maar verijkt.

Het was een mooie weg tot dit nu .... een lange weg ligt er nog te wachten: de weg naar Shambalah!

Luc werkt vooral achter de schermen van Shambalah

Tine werd al vroeg bekoord en aangetrokken door het aspekt uiterlijk, verzorging en medische voetverzorging, omgaan met mensen.

Creativiteit, handenwerk en vooral veel sociale contacten stonden op haar menu. 

Ze volgde opleidingen in bio-estetiek, medische voetverzorging, reflexologie, bodywork, aquawellness, e.a... en staat sinds 2002 in de praktijk als zelfstandige. Ze is zich nog steeds aan het bijscholen, haar weg is nog lang en haar interesse in het welzijn van de mens is groot.
Vooral vanuit spiritueel oogpunt, het innerlijke en het waarom van de mens boeit haar zeer en helpt haar in haar eigen groeiprocessen.
Dag in dag uit werken met mensen geeft haar de kans en het inzicht om wijzer te worden.

Doorheen de bewegende tijd van opkomende zon en ondergaande zon ontdekte Ivan wat er meer een plaats kon krijgen in zijn 'zijn'.
De zaden kwamen tot opbloei en begreep dat hij iets moest beginnen met zijn handen. Door op verschillende plaatsen te komen hier op aarde, lessen te mogen ontvangen van de aarde en het universum en door een opleiding te krijgen in mysterie school De Ritten kwam deze stroom sneller tot stand en nam hij deel aan verschillende opleidingen zoals Reiki, Shiatsu, Hotstonemassage, Herbal Siam, Maya massage, Bamboemassage....
Hierbuiten schenkt, deelt en ontneemt Ivan als afgevaardigd bestuurslid de energie ook aan de logistieke ondersteuning binnen de muren van Shambalah. In de evolutie van zijn 'zijn' is Ivan nu bezig met het leren luisteren naar, leren werken met en leren begrijpen van het water, hierin volgt hij een opleiding Jahara.

Mijn naam is Els Soetaert (Gent, 1970) en ik ben als lichaamswerker opgeleid in de HAPTONOMIE (begeleiding op haptonomische wijze), SHIATSU-relaxatie, CRANIO SACRAAL THERAPIE en FASCIA THERAPIE mdb, WATSU®-practitionar, WATA®, HEALING DANCE®-practitionar, JAHARA®-specialist, pre- en postnatale begeleiding in water, ...

Mijn doel is om in zachtheid, stilte en rust, de mens te begeleiden naar meer evenwicht, zowel fysiek als psychisch. Daartoe wend ik me tot diverse complementaire begeleidingsvormen, waarvan hierboven sprake. Door regelmatige bijscholing breng ik bovendien meer en meer verdieping in mijn werk (haptonomsiche pre- en postnatale begeleiding, Integrative Aquatic Therapy= pre-natale, natale en post-natale traumabegeleiding in het water). In mijn jeugd deed ik aan competitie zwemmen en met toewijding geef ik ook baby watergewenning en kleuter voorbereidend zwemmen.

De diverse begeleidingen voltrekken zich enerzijds op het land (cranio, fascia) en anderzijds in het water (watsu®, wata®, healing dance®, jahara®, baby en peuterwatergewening, kleuter voorbereidend zwemmen, aquamoving). Enkelen ervan worden individueel toegepast, anderen in groep.

Je kan je bij me terecht voor:
• een individuele sessie op het land waar Cranio Sacraal Therapie de leidraad vormt aangevuld met enkele andere lichaamsvormen.
• een individuele sessie in het water, waarvan WATSU® het hoofdbestanddeel uitmaakt, aangevuld met Cranio in water, WATA®, HEALING DANCE®, JAHARA®, e.a.
• groepslessen: babywatergewenning, kleuter voorbereidend zwemmen, aquamoving.
• privélessen.

Via de homepage van Shambalah kun je meer te weten komen over de verschillende vormen en de meer praktische informatie. Een kijkje op mijn eigen website is ook een mogelijkheid: www.aquatouch.be. Voor meer info kunt ook mailen naar els_soetaert@hotmail.com of bel naar 0486/27 65 53. Een sessie wordt enkel telefonisch gereserveerd !

Met warme hand,
Els Soetaert
P.S.: een sessie vervangt geen bezoek aan een reguliere arts

Kudret

Lien 

Tine