Over Shambalah

Team

Het vaste 'Shambalah-team' bestaat uit: Luc, Claudine, Tine M, Ivan en TineVD ... met elk hun eigen specifieke taken en talenten. Dit team zal uiteraard aangevuld worden met freelance medewerkers, met een eigen inbreng.

Bekijk het team

shambalah5

Doel

Shambalah is een centrum, een ontmoetingsplaats waar mensen thuis komen ... en zich goed voelen.
Waar in alle rust aandacht geschonken wordt aan zowel de 'buitenkant' als de 'binnenkant'. Een plaats waar de chaos kan afgelegd worden en men weer voeling en inzicht kan krijgen in het ware zelf.

De workshops en activiteiten hebben als doel mensen te begeleiden (weer te leiden...) in het terugvinden van hun oorspronkelijkheid, hun bron; om vanuit deze kracht de uitdagingen van het leven aan te kunnen gaan.

Shambalah organiseert programma's waarin men op speelse, creatieve en bewegende manier de 'levenskracht' terug leert vinden. Bewust worden van ons 'Zelf' en de patronen die ons 'Zelf' in de weg staan = heling = heel worden.

Voor wie?

Heeft men stress, behoefte aan rust, voelt men zich niet begrepen, is men lusteloos, doelloos of heeft men allerlei klachten...?
Dit alles voor een beter gevoel van WEL-ZIJN

Betekenis : shambalah

"Bron van geluk"

De inspiratie voor Shambalah is ontstaan in 1998. Shambalah is een geschenk, een héél verhaal, wij zijn slechts de uitvoerders. 'Shambalah' is de weg van elkeen! 'Shambalah' is nu, het geschenk aan jullie. Shambalah betekent ook hemel, paradijs, of hoogste energie die je kan bereiken. Shambalah komt men tegen in verschillende culturen, hetzij anders vertaald, anders benoemd, maar het pricipe en de symboliek blijven hetzelfde. Het ´uiterlijke´ Shambalah is een energieplaats op aarde, een verborgen koninkrijk op deze wereld, een hemelse lichtstad. Het is een ´zuiver oord´ toegankelijk voor personen met een ´zuivere geest´ die in harmonie leven met de mens en de natuur. Waar volmaakte wezens verblijven die de evolutie van de mensheid begeleiden. Bij ons in het westen meer gekend onder de naam ´het Nieuwe Jeruzalem´. Het ´innerlijke´ Shambalah ligt verborgen in het menselijke onderbewustzijn. Het ´andere´ Shambalah is de verborgen leer van het leven. Het pad naar Shambalah is een weg van de ziel naar een plaats van ´onvoorwaardelijke liefde´, naar het hart, waar de sleutel tot de bron van het geluk te vinden is.

De overtuiging dat het Shambalahtijdperk nadert, of dat de mensheid momenteel in en overgangsfase zit, is voor de meesten een feit. Het verschijnen van het nieuwe Shambalahtijdperk verwijst niet zozeer naar een specifieke lokatie alswel naar een begrijpen in de harten en gedachten van de mensen. Het is een menswordingsproces waarin verstand en gevoel met elkaar in evenwicht komen, zodat de meerdimensionaliteit van de aarde kan worden beleefd...

"De Shambalah leringen zijn gebaseerd op de aanname dat er een fundamentele wijsheid is die de wereldproblemen kan oplossen. Deze wijsheid behoort niet tot enige cultuur of religie, en komt ook niet uitsluitend uit het westen of het oosten. Veeleer is het een wijsheidstraditie die in vele culturen en in veel verschillende tijdperken van de geschiedenis heeft bestaan, en die vaak door mensen tot uitdrukking is gebracht." (Ch. Trungpa)

Misschien heeft ´dit Shambalahcentrum´ de taak - al is het maar om een duizendste deel van deze wijsheidstraditie - naar buiten te brengen, niet afhankelijk van enige religie of cultuur, maar met een 'universele ingesteldheid' en in een eigen verpakte ´uitings - vorm´ !

Schilderij Shambalah

Filosofie

Shambalah heeft een heel eigen constructie en is gebouwd volgens een bepaalde filosofie en symboliek.

Centraal staat het vierkant en de cirkel :

◯ = symbool voor het hogere

■ = symbool voor de materie

De ◯ en het ■ zijn het grid, het frame en het geraamte van de schepping.

De ◯ = het ongemanifesteerde oneindige = 5

Het ■ = de gemanifesteerde wereld, de structuur, het eindige = 6

6 komt na 5 : het ■ komt na de ◯: het oneindige heeft de structuur nodig om zich te manifesteren...

Het gebouw geldt hier als vierkant, errond begint het terras in cirkelvorm... Vooraan (buiten) herhaalt de symboliek zich in de pagode. Deze staat voor het 'nul-punt' of de mond van 'pacha-mama', welke verbonden is - via de 'chakra-lijn', lopende door het gebouw- met het merkabaveld van kristallen in de tuin boven 'Keter'.

Een gelijkaardig grondplan vindt je in o.a. de kathedraal van Chartres. Het grondplan komt overeen met de structuur van de kabalistische levensboom en een mens die ligt. In het bouwwerk werd eveneens rekening gehouden met Feng Shui en wijsheden uit andere culturen.

De fundamenten van het hele gebouw, alsook specifiek het zwembad zijn gevuld met mineralen : o.a. kristallen, rozekwarts...

Het zwembad ligt op de 'plexus' of 'cusco' = spirituele maag. De piramide erboven heeft een energetische werking. Het zwembadgedeelte symboliseert de woestijn = zuivering. Het zwembad en 'waterwerk' leunen aan bij de theorie van Emoto: het water vormt zich in kristallen onder invloed van warmte, kleur, geluid, beweging, intentie,... waardoor je in een 'healingsbad' terecht komt.

Het dak heeft een eigen vorm. De hemelse energie daalt af, maar blijft hangen op de daken en gaat niet verloren in de grond. Voor de hoofdingang bewandel je 7 treden = volgens het pad van inwijding en bewustzijnsproces naar Keter.

De 2 zuilen aan de hoofdingang staan voor de boom van kennis van goed en kwaad, of het linker-, rechter-, en middenpad...dit in allerlei tradities terug te vinden. De hoofdingang staat voor het 'middenpad' en bestaat uit 12 verdelingen met het geheel als 13...

Alles in het gebouw heeft een bepaalde reden, de plaats, de kleuren, de soberheid, het aantal ramen...

De buitenkant is kleurig : dit zijn de kleuren van 'het vuur'. Het vuur is de 'laag' of verbinding tussen hemel en aarde; deze is niet in vorm te brengen zoals de overige 3 elementen (aarde, water en lucht), en hangt dus tussen materie en niet materie.

Tot zover in grote lijnen enige uitleg over het in vorm gebrachte Shambalah !